2020 PENN Catalog, Page 3

2020 PENN Catalog, Page 3

PENNFISHING.com

Sqaull II SD Conventional Series

Reels & Combos

InteLrnimatiitoendaEl d5i0tVioInSWS

L F o a w th P o r m ofi & le S S q e u r a ie ll s

Battle III Travel Combos

Battalion II Inshore

Battalion II Surf Battalion II Slow Pitch

Squadron III Inshore

Squadron III Surf