2014 Yamamoto Catalog, Page 12

11

297

2

330

3

956

Flappin’ Hog ® / Kreature ®

1. 4.5” Flappin’ Hog® (FHL-05-color) $7.19

1

Visit our Flappin’ Hog page at our online store!

021

051

208

297

301

318

330

337

952

953

954

955

956

2. 3.75” Flappin’ Hog® (FH-07-color) $7.19

021

051

194

196

208

213

214

297

301

318

330

335

337

354

355

3. 4” Kreature® (5-07-color) $7.69

021

031

051

194j

196

208

213

221

222

297

301

323

330

522

523

Visit our Kreature page at our online store!