Terminator 2014 Catalog, Page 9

S38CW41NG 3/8 oz S12CW41NG 1/2 oz

CW-Colorado/Willow Blades 41-Clown NG-Nickel/Gold Blades

S38CW42NN 3/8 oz S12CW42NN 1/2 oz

CW-Colorado/Willow Blades 42-Blue Shad NN-Nickel/Nickel Blades

S14CW44GN 1/4 oz S38CW44GN 3/8 oz S12CW44GN 1/2 oz

CW-Colorado/Willow Blades 44-Silver Shad GN-Gold/Nickel Blades

S38WW41NG 3/8 oz S12WW41NG 1/2 oz

WW-Willow/Willow Blades 41-Clown NG-Nickel/Gold Blades

S38WW42NN 3/8 oz S12WW42NN 1/2 oz

WW-Willow/Willow Blades 42-Blue Shad NN-Nickel/Nickel Blades

S38WW44NN 3/8 oz S12WW44NN 1/2 oz

WW-Willow/Willow Blades 44-Silver Shad NN-Nickel/Nickel Blades

T8