Terminator 2014 Catalog, Page 5

T38CW18NG 3/8 oz T12CW18NG 1/2 oz

CW-Colorado/Willow Blades 18-Hot Tip Chartreuse NG-Nickel/Gold Blades

T38CW41NG 3/8 oz T12CW41NG 1/2 oz

CW-Colorado/Willow Blades 41-Clown NG-Nickel/Gold Blades

T14CW42NN 1/4 oz T38CW42NN 3/8 oz T12CW42NN 1/2 oz

CW-Colorado/Willow Blades 42-Blue Shad NN-Nickel/Nickel Blades

T38WW18GG 3/8 oz T12WW18GG 1/2 oz

WW-Willow/Willow Blades 18-Hot Tip Chartreuse GG-Gold/Gold Blades

T38WW41NG 3/8 oz T12WW41NG 1/2 oz

WW-Willow/Willow Blades 41-Clown NG-Nickel/Gold Blades

T38WW42NN 3/8 oz T12WW42NN 1/2 oz

WW-Willow/Willow Blades 42-Blue Shad NN-Nickel/Nickel Blades

T14CW44GN 1/4 oz T38CW44GN 3/8 oz T12CW44GN 1/2 oz

CW-Colorado/Willow Blades 44-Silver Shad GN-Gold/Nickel Blades

T12WW44GN 1/2 oz

WW-Willow/Willow Blades 44-Silver Shad GN-Gold/Nickel Blades

T38WW44NN 3/8 oz T12WW44NN 1/2 oz

WW-Willow/Willow Blades 44-Silver Shad NN-Nickel/Nickel Blades

T4